Program

PROGRAM 2017

PROGRAM

lördag 1 juli
19.00 Kvällsmöte – Carin Dernulf och Anders Marklund
21.30 Ungdomsmöte – Jonas Lund

söndag 2 juli
10.00 Gudstjänst – Lasse Svensson och Anders Marklund
15.30 Bibelstudium – Anders Sjöberg
17.00 Familjefest ”Baxna”
19.00 Kvällsmöte – Hans Jansson
21.30 Ungdomsmöte – Johanna Buller

måndag 3 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
09.30 Kompis Mini – 3-8 år
10.00 Bibelstudium – Mikael Telbe
10.45 Kompis Show – 9-12 år
11.00 Tonårsbibelstudium – Daniel Ånskog
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Seminarium i M-kyrkan
13.30 Seminarium i Betel
14.30 Ny på konferensen – i M-kyrkans festsal
15.30 Bibelstudium – Anders Sjöberg
17.00 Familjefest ”Baxna”
19.00 Kvällsmöte – Carin Dernulf
21.30 Ungdomsmöte – Jonas Lund

tisdag 4 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
09.30 Kompis Mini – 3-8 år
10.00 Bibelstudium – Anders Sjöberg
10.45 Kompis Show – 9-12 år
11.00 Tonårsbibelstudium – Daniel Ånskog
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Ted talk i M-kyrkan
13.30 Seminarium i Betel
15.30 Bibelstudium – Mikael Telbe
17.00 Familjefest ”Baxna”
19.00 Kvällsmöte – Hans Jansson
21.30 Ungdomsmöte – Johanna Buller

onsdag 5 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
09.30 Kompis Mini – 3-8 år
10.00 Bibelstudium – Mikael Telbe
10.45 Kompis Show – 9-12 år
11.00 Tonårsbibelstudium – Daniel Ånskog
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Ted talk i M-kyrkan
13.30 Seminarium i Betel
15.30 Bibelstudium – Anders Sjöberg
17.00 Familjefest ”Baxna”
19.00 Kvällsmöte – Paul Cowley
21.30 Ungdomsmöte – Jonas Lund

torsdag 6 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
09.30 Kompis Mini – 3-8 år
10.00 Bibelstudium – Anders Sjöberg
10.45 Kompis Show – 9-12 år
11.00 Tonårsbibelstudium – Daniel Ånskog
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Ted talk i M-kyrkan
13.30 Seminarium i Betel
15.30 Bibelstudium – Mikael Telbe
17.00 Familjefest ”Baxna”
19.00 Kvällsmöte – Carin Dernulf
21.30 Ungdomsmöte – Johanna Buller

fredag 7 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
09.30 Kompis Mini – 3-8 år
10.00 Bibelstudium – Mikael Telbe
10.45 Kompis Show – 9-12 år
11.00 Tonårsbibelstudium – Daniel Ånskog
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Seminarium i M-kyrkan
13.30 Seminarium i Betel
15.30 Bibelstudium – Anders Sjöberg
17.00 Familjefest ”Baxna”
19.00 Kvällsmöte – Hans Jansson
21.30 Ungdomsmöte – Jonas Lund

lördag 8 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
08.00 Dop och nattvard i Lappesand
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Seminarium i M-kyrkan
13.30 Seminarium i Betel
15.30 Bibelstudium – Mikael Telbe
17.00 Familjefest ”Baxna”
19.00 Kvällsmöte – Carin Dernulf
21.30 Ungdomsmöte – Johanna Buller

söndag 9 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
10.00 Gudstjänst – Hans Jansson