Program

PROGRAM 2016

Lördag 2 juli
20.00 Kvällsmöte – Patric Forsling
22.15 Ungdomsmöte – Johanna Buller

Söndag 3 juli
10.00 Gudstjänst – Sofia Camnerin 
15.30 Bibelstudium – Anders Sjöberg
20.00 Kvällsmöte – Carin Dernulf
22.15 Ungdomsmöte – Jonas Lund

Måndag 4 juli
09.30 Kompis – för barn 3-8 år i Betel
10.00 Bibelstudium – Anders Sjöberg
10.45 Kompis Talkshow– för barn 9-12 år i Betel
11.00 Tonårsbibelstudium i Missionskyrkan – Daniel Ånskog
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Seminarium – Hans Johansson i Missionskyrkan
13.30 Seminarium – Magnus Sternegård och Ola Rikner i Betel
14.00 Ny på konferensen? – i Missionskyrkans serveringsrum
15.30 Bibelstudium – Magnus Malm
17.30 Barnmöte i tältet – Kompisbolaget, målgrupp 6-10 år
20.00 Kvällsmöte – Patric Forsling 
22.15 Ungdomsmöte – Johanna Buller

Tisdag 5 juli
09.30 Kompis – för barn 3-8 år i Betel
10.00 Bibelstudium – Magnus Malm
10.45 Kompis Talkshow – för barn 9-12 år i Betel
11.00 Tonårsbibelstudium i Missionskyrkan – Daniel Ånskog
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Seminarium – Hanna Möllås i Betel
13.30 Seminarium – Magnus Malm i Mötestältet
13.30 Kompis- och Pulsloppet – equmenia vid Hönö Arena
15.30 Bibelstudium – Anders Sjöberg
17.30 Barnmöte i tältet – Kompisbolaget, målgrupp 6-10 år
20.00 Kvällsmöte – Carin Dernulf
22.15 Ungdomsmöte – Jonas Lund

Onsdag 6 juli
09.30 Kompis – för barn 3-8 år i Betel
10.00 Bibelstudium – Anders Sjöberg
10.45 Kompis Talkshow – för barn 9-12 år i Betel
11.00 Tonårsbibelstudium i Missionskyrkan – Daniel Ånskog
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Seminarium – Gerard Willemsen m fl i Missionskyrkan
13.30 Seminarium – Leif Carlsson i Betel
15.30 Bibelstudium – Magnus Malm
17.30 Barnmöte i tältet – Kompisbolaget, målgrupp 6-10 år
20.00 Missionskväll – Gerard Willemsen m fl
22.15 Ungdomsmöte med nattvard – Johanna Buller

Torsdag 7 juli
09.30 Kompis – för barn 3-8 år i Betel
10.00 Bibelstudium – Magnus Malm
10.45 Kompis Talkshow – för barn 9-12 år i Betel
11.00 Tonårsbibelstudium i Missionskyrkan – Daniel Ånskog
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Seminarium – Rune W Dahlén m fl i Missionskyrkan 
13.30 Seminarium – Anders Sjöberg i Betel 
15.30 Bibelstudium – Anders Sjöberg
17.30 Barnmöte i tältet – Kompisbolaget, målgrupp 6-10 år
20.00 Kvällsmöte – Patric Forsling
22.15 Ungdomsmöte – Jonas Lund

Fredag 8 juli
09.30 Kompis – för barn 3-8 år i Betel
10.00 Bibelstudium – Anders Sjöberg
10.45 Kompis Talkshow – för barn 9-12 år i Betel
11.00 Tonårsbibelstudium i Missionskyrkan – Daniel Ånskog
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Seminarium – Konferensledningen i Missionskyrkan 
13.30 Seminarium – Gunnar Samuelsson i Betel 
13.30 Seminarium – Ungdomsmötenas frågelåda i Mötestältet
15.30 Bibelstudium – Magnus Malm
17.00 Dopsamtal – i Missionskyrkans serveringsrum
17.30 Barnmöte i tältet – Kompisbolaget, målgrupp 6-10 år
20.00 Kvällsmöte – Carin Dernulf
22.15 Ungdomsmöte – Johanna Buller

Lördag 9 juli
08.00 Dop och nattvard i Lapposand
(10.00 Nattvard i tältet vid dåligt väder)
15.30 Bibelstudium – Magnus Malm
20.00 Kvällsmöte – Patric Forsling
22.15 Ungdomsmöte – Jonas Lund

Söndag 10 juli
10.00 Avslutningsgudstjänst – Carin Dernulf