Program

PROGRAM 2017

lördag 1 juli
17.30 Sångövning
19.00 Kvällsmöte – Carin Dernulf och Anders Marklund
21.30 Ungdomsmöte – Jonas Lund

söndag 2 juli
10.00 Gudstjänst – Lasse Svensson och Anders Marklund
15.30 Bibelstudium – Anders Sjöberg
17.30 Sångövning
19.00 Kvällsmöte – Hans Jansson
21.30 Ungdomsmöte – Johanna Buller

måndag 3 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
08.15 Morgonträning med Equmenia Puls i Jungfruviken
09.30 Kompis Mini – 3-8 år i Betel
10.00 Bibelstudium – Mikael Tellbe
10.45 Kompis Show – 9-12 år i Betel
11.00 Tonårsbibelstudium – Daniel Ånskog
12.00 Bön i Hönö kyrka
12.00 Samling för pastorer, diakoner, u-ledare m respektive i Missionskyrkans festsal
13.30 Seminarium i M-kyrkan: Öyvind Tholvsen – Frikyrkokartan ritas om. 
13.30 Seminarium i Betel: Ram Gidoomal – Faith in business? Om Lausanne-rörelsen
13.30 Pulspass för ungdomar – Fotboll o andra bollsporter på Hönö arena
14.30 Ny på konferensen – i M-kyrkans festsal
15.30 Bibelstudium – Anders Sjöberg
17.00 Familjefest ”Baxna” med Munken och Kulan
17.30 Sångövning
19.00 Kvällsmöte – Carin Dernulf
21.30 Ungdomsmöte – Jonas Lund

tisdag 4 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
08.15 Morgonträning med Equmenia Puls i Jungfruviken
09.30 Kompis Mini – 3-8 år i Betel
10.00 Bibelstudium – Anders Sjöberg
10.00 Beach Aid: Beachvolleyturneringar i Hjälvik, Öckerö
10.45 Kompis Show – 9-12 år i Betel
11.00 Tonårsbibelstudium – Daniel Ånskog
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Ted talk i M-kyrkan: Tre talare om Evangelisation
13.30 Seminarium i Betel: Alf B Svensson – Familjen i centrum
13.30 Pulsloppet med start vid Hönö arena
15.30 Bibelstudium – Mikael Tellbe
17.00 Familjefest ”Baxna” med Munken och Kulan
17.30 Sångövning
19.00 Kvällsmöte – Hans Jansson
21.30 Ungdomsmöte – Johanna Buller

onsdag 5 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
08.15 Morgonträning med Equmenia Puls i Jungfruviken
09.30 Kompis Mini – 3-8 år i Betel
10.00 Bibelstudium – Mikael Tellbe
10.00 Beach Aid: Beachvolleyturneringar i Hjälvik, Öckerö
10.45 Kompis Show – 9-12 år i Betel
11.00 Tonårsbibelstudium – Daniel Ånskog
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Ted talk i M-kyrkan: Tre talare om Mission
13.30 Seminarium i Betel: Pär Alfredsson – Evangelisation
13.30 Pulspass för ungdomar – Fotboll och andra bollsporter på Hönö arena
15.30 Bibelstudium – Anders Sjöberg
17.00 Familjefest ”Baxna” med Munken och Kulan
17.30 Sångövning
19.00 Kvällsmöte – Paul Cowley
21.30 Ungdomsmöte – Jonas Lund

torsdag 6 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
08.15 Morgonträning med Equmenia Puls i Jungfruviken
09.30 Kompis Mini – 3-8 år i Betel
10.00 Bibelstudium – Anders Sjöberg
10.00 Beach Aid: Beachvolleyturneringar i Hjälvik, Öckerö
10.45 Kompis Show – 9-12 år i Betel
11.00 Tonårsbibelstudium – Daniel Ånskog
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Ted talk i M-kyrkan: Tre talare om Diakoni
13.30 Seminarium i Betel: Paul Cowley – Social transformation
13.30 Pulspass för ungdomar – Fotboll och andra bollsporter på Hönö arena
15.30 Bibelstudium – Mikael Tellbe
17.00 Familjefest ”Baxna” med Munken och Kulan
17.30 Sångövning
19.00 Kvällsmöte – Carin Dernulf
21.30 Ungdomsmöte – Johanna Buller

fredag 7 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
08.15 Morgonträning med Equmenia Puls i Jungfruviken
09.30 Kompis Mini – 3-8 år i Betel
10.00 Bibelstudium – Mikael Tellbe
10.00 Beach Aid: Beachvolleyturneringar i Hjälvik, Öckerö
10.45 Kompis Show – 9-12 år i Betel
11.00 Tonårsbibelstudium – Daniel Ånskog
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Seminarium i M-kyrkan: Bertil Svensson – Syrien
13.30 Seminarium i Betel: Yvonne Jureheim – Diakoni
13.30 Pulspass för ungdomar – Fotboll och andra bollsporter på Hönö arena
15.30 Bibelstudium – Anders Sjöberg
17.00 Familjefest ”Baxna” med Munken och Kulan
17.30 Sångövning
19.00 Kvällsmöte – Hans Jansson
21.30 Ungdomsmöte – Jonas Lund

lördag 8 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
08.00 Dop och nattvard i Lappesand
10.00 Beach Aid: Beachvolleyturneringar i Hjälvik, Öckerö
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Seminarium i M-kyrkan: Hanna Möllås – Hinder och möjligheter för en långvarig parrelation
13.30 Seminarium i Betel: Alf B Svensson – Familjen i centrum
13.30 Pulspass för ungdomar – Fotboll och andra bollsporter på Hönö arena
15.30 Bibelstudium – Mikael Tellbe
17.00 Familjefest ”Baxna” med Munken och Kulan
17.30 Sångövning
19.00 Kvällsmöte – Carin Dernulf
21.30 Ungdomsmöte – Johanna Buller

söndag 9 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
10.00 Gudstjänst – Hans Jansson
10.00 Beach Aid: Beachvolleyturneringar i Hjälvik, Öckerö